Kungsleden

Sanningen om Kungsleden

Kungsleden är ett fastighetsbolag med bas i Stockholm som finns noterade på Stockholmsbörsen sedan 1999.

Var är Kungsleden stora?

Kungsleden har kommersiella fastigheter från Ystad i söder till Luleå i norr. Beståndet består främst av industri- och kontorsfastigheter belägna i affärsmässigt intressanta områden.

Vilken typ av fastigheter har Kungsleden?

Kungsleden fokuserar på lokaler som vårdlokaler, skollokaler och äldreboenden men äger även ett flertal andra kommersiella fastigheter som t.ex. kontor.

Har Kungsleden någon vision?

Enligt Kungsledens hemsida lyder visionen som följande:

Kungsleden ska genom gott entreprenörskap och hög kompetens bli Sveriges mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag.
Den genomgående visionen tycks vara att förutom äga kommersiella fastigheter fokusera på fastigheter inom vård, skola och äldreboende.

Vem är VD på Kungsleden?

Thomas Erséus är VD på Kungsleden sedan 2 år tillbaka.

Kungsledens affärsidé

När Kungsleden börsnoterades ändrades affärsidén något. Affärsidén ändrades till att Kungsleden ska äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden äger fastigheter i hela sverige.

Bakgrund och historia till Kungsleden

Vid börsnoteringen 1999 ägde Kungsleden fastigheter för 5 miljarder kronor med ett driftsnetto på 403 Mkr. Åtta år senare är fastighetsportföljen nästan fyra-fem gånger så stor – 23,1 miljarder kronor.

Intresserad av andra fastighetsbolag?

Läs sanningen om några andra av Sveriges största kommersiella fastighetsbolag:

En sida av Corporate Classifieds AB