Castellum

Sanningen om Castellum

Fastighetsbolaget Castellum grundades 1993 och har sin bas i Göteborg.

Var är Castellum stora?

Castellum är framför allt koncentrerade på Storgöteborg, Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm, Östra Götaland (Värnamo, Jönköping, Växjö, Linköping), och Mälardalen (Örebro, Uppsala, Västerås).

Vilken typ av fastigheter har Castellum?

Castellums fastighetsportfölj består av kommersiella fastigheter med lokaler för kontors-, butiks-, lager-, industri- och logistikändamål. Värdet på Castellums fastigheter uppgår till 29 miljarder kronor och den totala uthyrningsbara ytan är sammanlagt cirka 3 miljoner kvadratmeter.

Har Castellum någon vision?

På Castellums hemsida beskriver de sitt mål såhär.

Målet är att kassaflödet, d v s förvaltningsresultatet per aktie, skall ha en årlig tillväxt om minst 10%. I syfte att nå detta mål, skall årligen investeras minst 1 000 Mkr. Alla investeringar skall bidra till tillväxtmålet i förvaltningsresultatet inom 1-2 år och ha en värdepotential om minst 10%. Försäljning av fastigheter skall ske när det är affärsmässigt motiverat och när alternativ investering kan erhållas med bättre avkastning.

Den genomgående visionen tycks vara att finnas i fem svenska tillväxtregioner. Inom respektive region fokusera på marknadsområden och delmarknader där tillräcklig volym kan erhållas för att bedriva en effektiv förvaltning med en stark och tydlig närvaro.

Vem är VD på Castellum?

Håkan Hellström är sedan ett par år tillbaka VD på Castellum.

Castellums affärsidé

Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt. Detta vill man uppnå genom att erbjuda lokaler anpassade till hyresgästernas behov.

Bakgrund och historia till Castellum

Företaget grundades 1993 och börsintroducerades 1997. Castellum bedriver tillsammans med dotterbolaget Fastighets AB Brostaden, som är ett helägt dotterbolag verksamt i Storstockholm med tyngdpunkt på Stockholms närförorter, förvaltning, investering och drift av främst kommersiella fastigheter i Sverige. Castellum satsar idag mest på förvärv och nyproduktion av fastigheter med utvecklingsmöjligheter.

Intresserad av andra fastighetsbolag?

Läs sanningen om några andra av Sveriges största kommersiella fastighetsbolag, såsom:

En sida av Corporate Classifieds AB