Brinova

Sanningen om Brinova

Förädlar och utvecklar fastigheter och lokaler tillsammans med kund, speciellt logistik fastigheter och lagerlokaler. Fokuserat på områden och marknader inom fastighetsbranschen som växer snabbt.

Var är Brinova stora?

Brinova är framför allt koncentrerade på Helsingborg, vilekn är den ort som Brinova har flest kommersiella fastigheter och bostäder. Dem är även stora i övriga Skåne, såsom Hässleholm och Malmö.

Vilken typ av fastigheter har Brinova?

Logistik står för över 40 % av Brinovas bestånd, medan bostäder och övriga kommersiella lokaler står för strax under 40 %. Resterade del består av projektfastigheter.

Har Brinova någon vision?

Brinova säger på sin hemsida att dem vill vara ”den självklara partnern för den som vill göra fastighetsaffärer”.

Den genomgående visionen tycks vara att på utvalda marknader vara en aktiv fastighetsförvaltare som utvärderar tillgängliga och attraktiva fastigheter och lokaler.

Vem är VD på Brinova?

Anders Silverbåge är VD på Brinova sedan januari 2004.

Brinovas affärsidé

Brinova försöker skapa värden genom att långsiktigt och effektivt utveckla sina tillgångar inom fastighetsområdet på utvalda marknader i Sverige. Förknippas ofta med fastigheter inom logistik, även om det finns många andra duktiga aktörer inom området som har fler lokaler och större spridning.

Brinova äger flera fastigheter i tillväxtområden; såsom Stockholm, Öresundsregionen och övriga skåne, samt Göteborg och ett flertal andra städer.

Bakgrund och historia till Brinova

Brinova Fastigheter AB bildades så sent som december 2002. Det var genom en sammanslagning av de tre fastighetsbolagen Fastighets AB Skånehus, Birsta Fastigheter AB och Peabs förvaltningsfastigheter som Brinova skapades.

Ett skånskt fastighetsbestånd är fortfarande stommen hos Brinova. Styrelsens idé och inriktning utformades på detta sätt: ”Brinova skall skapa värden genom att förvärva, förädla, förvalta och sälja fastigheter”.

Brinova är en av få fastighetsförvaltare som har en blogg.

Intresserad av andra fastighetsbolag?

Läs sanningen om några andra av Sveriges största kommersiella fastighetsbolag, såsom:

En sida av Corporate Classifieds AB