Alla fastighetsmäklare för kommersiella fastigheter

Här har vi samlat alla svenska auktoriserade fastighetsmäklare som sysslar med kommersiella lokaler och fastigheter. Du får veta sanningen om dem. Inga förskönade historier. Inga överdrifter. Inga underdrifter. Läs mer om auktoriserade svenska mäklare nedan.

Aberdeen Property Investors

En av Skandinaviens ledande firmor inom fastighetskapital inom områdena investeringsstrategi, tillgångsförvaltning och fastighetsförvaltning.

>>Läs mer om Aberdeen Property Investors.

AP Fastigheter

Det har varit mycket skriverier om AP Fastigheter de senaste månaderna. Läs sanningen om AP Fastigheter.

Akademiska hus

Akademiska hus är ett av Sveriges ledande mäklare och fastighetsbolag när det kommer till kommersiella lokaler för universitet och studentmiljöer. Läs mer om Akademiska hus.

Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg jobbar hårt för att bli en av de ledande köpcentrumaktörerna i Sverige. Läs sanningen om Atrium Ljungberg.

Balder

Ett fastighetsbolag med fokus på fastighetsutveckling av kontor och andra kommersiella fastigheter för uthyrning. Läs mer om Balder Fastigheter.

Brinova

Fokuserade på logistik- och kommersiella fastigheter, med ett stort bestånd i tillväxtregioner, såsom.. Läs mer om Brinova.

Castellum

Ett börsnoterat företag med fastigheter över hela Sverige. Läs mer om Castellum

Fabege

Fabege är ett av landets största fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter. Läs mer om Fabege.

Fastpartner

Fastighetsbolag med huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Fastparter.

GE Real Estate

1995 lanserade amerikanska General Electric sin skandinaviska division av GE Real Estate. Läs mer om GE Real Estate.

Glitnir Property Holding

>>Läs mer om Glitnir Property Holding

Heimstaden

>>Läs mer om Heimstaden

Hufudstaden

Funktionella kontorslokaler, butikslokaler och andra typer av lediga lokaler. Läs mer om Hufudstaden.

Jernhusen

Fastighetsförvaltare som äger och förvaltar svenska fastigheter längs med våra järnvägar. Läs mer om Jernhusen.

JLL

>>Läs mer om JLL

JM

JM är en fastighetsförvaltare som fokuserar på att lokaler i ‘rätt läge’, samt bostäder.  Läs mer om JM fastigheter.

Klövern

Denna kommersiella fastighetsmäklare är koncentrerd på några av landets största städer med ett gediget fastighetsbestånd av flera olika typer. Läs mer om Klövern.

Kungsleden

Börsnoterat fastighetsbolag med kommersiella fastigheter från Ystad till Luleå. Läs mer om Kungsleden.

Leimdörfner

Specialiserade på fastighetsrådgivning vid större överlåtelser, fastighetsfinansiering och strategiska om  fastigheter. Läs mer om Leimdörfer.

Lundbergs

En av de verkligt stora privata fastighetsägarna i Sverige. Läs mer om Lundbergs.

M2

>>Läs mer om M2.

Norgani

>>Läs mer om Norgani.

Norrporten

Läs mer om Norrporten.

Peab

Ett bygg och anläggningsföretag som även förvaltar ett flertal kommersiella fastigheter. Läs mer om Peab.

Rodamco

>>Läs mer om Rodamco.

Sabo

>>Läs mer om Sabo.

Skanska

Skanska finns på 9 marknader. Dem utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, resa och arbeta i. Det rör sig om både skolor, allmänna tjänster, bostäder, industrier och kommersiella lokaler. Läs mer om Skanska.

Skrinda

>>Läs mer om Skrinda.

Stena

>>Läs mer om Stena.

Stronghold

>>Läs mer om Stronghold.

Sveafastigheter

>>Läs mer om Sveafastigheter.

Svenska bostäder

>>Läs mer om Svenska bostäder.

Wallenstam

>>Läs mer om Wallenstam.

Wåhning fastigheter

>>Läs mer om Wåhning fastigheter.

En sida av Corporate Classifieds AB