För dig som vill värdera lokal

Fyll i formuläret nedan så kopplar vi dig samman med våra anslutna fastighetsmäklare och lokalförmedlare som kan hjälpa dig med processen att värdera din lokal eller fastighet.
Läs mer om denna tjänsten

Fastighetsvärdering - värdera fastighet eller lokal

Går du i tankar att sälja din fastighet eller lokal? Är Du intresserad att lägga om befintliga lån för att få bättre ränta?

I samband med skilsmässa, bodelning eller arvsskifte så är det också vanligt med fastighetsvärdering. Har du fått omfattande skador på din fastighet eller lokal kan en värdering också vara på sin plats.

Planerar du att belåna fastigheten inför nya fastighetsinvesteringar, en renovering eller ombyggnad? Oavsett vilket så kan en fastighetsvärdering vara på sin plats! Nedan följer några av de faktorer som en fastighetsmäklare beaktar vid värdering av din fastighet eller lokal:

Vad har andra liknande fastigheter sålts för i samma område?

En av de viktigaste faktorerna för fastighetens marknadsvärde är vad andra snarlika fastigheter och lokaler har sålts för. Man brukar här normalt titta på statistik över likvärdiga jämförelseobjekt från de senaste året. (Om det är mindre orter eller områden där fastigheter/bostadsrätter sällan säljs så kan det bli aktuellt att gå längre bak än ett år).

Våra rekommenderade fastighetsvärderare kan ge dig fullständig data över vad liknande lokaler och fastigheter sålts för i din närhet.

Lägets inverkan på fastighetsvärdet

Vid värdering av lokaler och fastigheter har man ett antal värdepåverkande faktorer som utgångspunkt. Det är ingen tvekan om att läget är en av de viktigaste faktorerna vid fastighetsvärdering. Det handlar här inte bara om det geografiska läget i landet, även om det också är viktigt. Läget på orten har också stor betydelse. I Stockholm till exempel är en fastighet med gångavstånd till Stureplan självklart värd mer än en fastighet utanför centrum. Likaså mäter man närhet till vatten, centrum och natur.

Kan miljöfaktorer påverka en fastighets värde?

Är det mycket buller i området där din fastighet eller lokal ligger? Finns det en järnväg i närheten, diskotek som har öppet sent eller något lantbruk som ger obehaglig lukt? Stör närliggande vägar bostadsfriden, eller om det är en industrilokal, finns det större vägar i närheten som gör det enkelt att ta sig dit?

Alla dessa miljöaspekter kan påverka fastighetsvärdet. De som värderar fastigheter är mycket insatta i dessa faktorer och kan enkelt fastställa marknadsvärdet på just din fastighet.

En fastighets värdering beror på många faktorer, såsom marknadsinformation och kassaflödeskalkyler. Låt oss förse dig med en värderingsman som kan allt detta.

Kan vem som helst värdera min fastighet, lokal eller bostadsrätt?

Det enkla svaret är Nej!

Sektionen för fastighetsvärdering (SFF:V), ett oberoende institut och har som sin huvudsakliga uppgift att godkänna eller auktorisera fastighetsvärderare. Det är en generell typ av fastighetsvärdering som täcker in alla typer av fastigheter; lokaler, bostadsrätter, lantbruk, villor och småhus. Idag är över 200 olika fastighetsvärderare godkända. För att hitta en specialist som passar just din typ av fastighet så kan du gå hit eller skriva in dina detaljer ovan.

För att bli auktoriserad att värdera en fastighet så måste fastighetsmäklaren gå igenom följande fyra steg:

  • Teorikrav
  • Praktikkrav
  • Aktualitetskrav
    (värderingsmannen ska kontinuerligt arbeta med värdering av fastigheter)
  • Oberoendekrav
    (värderingsmannen skall vara oberoende och självständig gentemot den som beställt tjänsten)

En sida av Corporate Classifieds AB