Hyresvärd

Den som hyr ut en lägenhet eller lokal kallas i hyreslagen för hyresvärd. Hyresvärden är part i hyresavtalet. Om hyresvärden utgörs av flera personer är dem alla förpliktade gentemot hyresgästen vad avser hyresförhållandet i sin helhet. En part i ett hyresavtal kan vara antingen en eller flera fysiska personer eller en eller flera juridiska personer, såsom ett aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller dödsbo.

En sida av Corporate Classifieds AB