Fastighetsrådgivning

Fastighetsrådgivning är en snabbt växande division inom fastighetsbranschen. Men vad ingår i en rådgivning? Vilka krav bör du ställa inför en fastighetsrådgivning?

Fastighetsrådgivning, för vem?

Det är framför allt fastighetsägare och fastighetsinvesterare i form av fonder, aktiebolag, fastighetsfonder och frågor rörande uppköp, avknoppningar, börintroduktioner och utvärdering av uppköpserbjudande.

Olika typer av rådgivning för fastighetsägare

  • Större fastighetsöverlåtelser kräver ofta, kanske inte helt oväntat, en extern aktör med god kännedom om fastighetsmarknaden och dess spelare för att lyckas optimalt.
  • Fastighetsfinansiering och kapitalförvaltning avser rådgivning avseende kapitalstruktur, belåningsgrad och riskstrategi.
  • Strategisk rådgivning är viktig vid komplicerade transaktioner. Det kan röra sig om allt från skattemässiga kryphål, möjligheter och faror till utvärdering av alternativa fastighetsstrategier och fastighetsbolag risker och avkastningsgrad vid olika utfall. Strategisk rådgivning för fastighetsbranschen kräver kännedom om aktörer och portföljer samt ett brett kontaktnät.

Krav på din fastighetsrådgivare

  • Kräv att få se bevis på deras kompetens och utbildning inom fastigheter och kapitalmarknaden; varför dem ska vara värdiga att hjälpa ditt företag.
  • Be om att få se referenser, ju mer detaljerat desto bättre.
  • Be dem beskriva ditt företag; förstår dem sig på Er tillräckligt för att kunna agera rådgivare?
  • Vad vet dem om objekten eller företagen som skall köpas upp?

En sida av Corporate Classifieds AB