Fastighetsbestånd

Ett fastighetsbestånd är ett innehav av fastigheter. Det definieras ofta inom olika städer, eller områden inom städer om man vill vara ännu mer specifik.
De mest specifika beskrivningarna av företags fastighetsbestånd delar upp i följande faktorer:

  • Fastighetsbeteckning. (Ex: Nordstaden 14:1)
  • Kommun. (Ex: Göteborg)
  • Adress eller adresser. (Ex: Postgatan 5, Köpmangatan 12, Smedjegatan 2-4).
  • Typ: Ofta används beteckningarna kontorslokal, butikslokal, industrilokal, lagerlokal samt övrigt.
  • Uthyrbar yta. Detta brukar delas in på typ (Ex: 10 139 kvm kontorslokal)
  • Hyresvärde – hur mycket hyresintäkter detta genererar per år. (Ex: 16 844 Mkr)
  • Taxeringsvärde. (132 800 Mkr)

Eftersom fastighetsbestånden ändras hela tiden är det svårt för utomstående att uttala sig om det exakta beståndet av fastigheter hos olika företag.  Vi har dock listat de senaste kända beståndet för varje fastigetsbolag som ingår i vår lista.

TIPS: För att nå ut till alla fastighetsmäklare som kan ha en intressant fastighet att hyra, köpa eller sälja så kan du fylla i formulären på vår hemsida. På så sätt spar Du tid och når ut till de flesta bolag.

En sida av Corporate Classifieds AB