Blind budgivning

En försäljningsprocess där informationen om budgivningen för en lokal eller fastighet är helt eller delvis dold.

Många fastighetsmäklare använder blind budgivning där man bara kan bjuda en gång.

En annan typ är delvis blind budgivning. Endast en del av budgivningen är känd för motparten eller motparterna.

Totalt blind budgivning. En oberoende part sköter budgivningen och ser över alla blinda bud och utser
slutligen en vinnare. Budgivarna vet aldrig hur mycket opponenterna bjuder, bara hur mycket dem betalat
när allt är klart.

Det finns också en annan typ av blind budgivning, även kallad hemlig budgivning. Denna typ tillåter att Du bjuder flera gånger. Man kan då se de andra budgivarnas bud, men du vet inte vem det är som bjuder.

Vad krävs vid blind budgivning?
Det krävs att du är iskall och har en gnutta tur.
Innan du ska köpa en fastighet så kontrollera alltid om det är blind eller öppen budgivning.

Om det är blind budgivning så kontrollera också vilken form, då det som nämnts ovan finns flera olika typer.

En sida av Corporate Classifieds AB