Besittningsrätt

Besittningsrätt är ett slags lagligt skydd för lokalhyresgästen, dvs när du hyra lägenhet, butikslokal, kontor eller andra typer av lokaler.

Det innebär i praktiken att du som hyresgäst inte kan avhysas från den hyrda lokalen, i alla fall inte så länge som Du uppfyllt villkoren i hyreskontraktet. Men det finns även andra faror som få känner till..

Om Du hyr en lokal så bör du gå igenom denna punkt, då det kan innebära att du har rätt att överta ett förstahandskontrakt för en lokal ifall det inte står något om att hyresvärden har besiktningsrätt.

Som hyresvärd bör Du, utöver att ett andrahandskontraktäven se till att teckna ett kontrakt där hyresgästen avsäger sig besittningsrätten till bostaden. Detta ifall att du i framtiden vill sälja eller själv ha tillgång till lokalen. Du kan då säga upp hyresgästen utan att denne har misskött sig eller väsentligt förverkat sin hyresrätt.

Läs även om faror vid andrahandsuthyrning där vi ger exempel på hur kontraktsinnehavare ofta förlorar sitt förstahandskontrakt.

En sida av Corporate Classifieds AB