Ordlista över fastighetsbegrepp

Fastighetstermer

Här beskrivs ett antal vanliga begrepp som används vid köp av fastigheter, värdering eller försäljning av fastigheter. Ordlistan över fastighetstermer är perfekt att gå igenom innan du ska hyra lokal, köpa lokal eller sälja fastigheter, så att du inte missförstått några krångliga begrepp.

Arrende
Att upplåta mark mot ersättning.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Myndighet som kan hjälpa till att lösa tvister inom många olika områden, även för lokaler.
Gå till deras webbplats.

Barock
En stilinriktning från 1600-talet med förkärlek för det praktfullt dekorerade.

Basbelopp
Det finns flera olika basbelopp kopplade till konsumentprisindex. Dessa ligger till grund för uträkning av studiemedel, ersättningar och skadestånd mm.

År 2010 är prisbasbeloppet 42 400.
Förhöjt prisbasbelopp: 43 300 kr.
Inkomstbasbelopp: 51 100 kr.

År 2009 så var prisbasbeloppet 42 800.
Förhöjt prisbasbelopp: 43 600 kr.
Inkomstbasbelopp: 50 900 kr.

Besittningsrätt
Besittningsrätt är ett slags lagligt skydd för hyresgästen. Läs mer om vad besittningsrätten innebär.

Bindningstid
Den tid som ett låns ränta är bunden.

Blind budgivning
En försäljningsprocess där informationen om budgivningen för en lokal eller fastighet är helt eller delvis dold. Läs mer om blind budgivning.

Borgen
Den som går i borgen förbinder sig att betala lånet om låntagaren inte klarar av det.

Borgenär
Fordringsägaren, exempelvis banken.

Bottenlån
Det lån som ligger lägst i fastigheten. Bottenlånet har därmed bäst säkerhet.

Bygglov
Ges av kommunens byggnadsnämnd som ger tillstånd att exempelvis bygga till.

Byggnadsstadga 1874
Den första egentliga byggnadslagstiftningen i Sverige.

Byggnadsverkslagen (BVL)
En lag från 1994 som reglerar de tekniska egenskapskraven på lokaler och byggnader.

Dolda fel
En typ av fel som köparen vid en noggrann undersökning av fastigheten inte kunnat hitta.

Folkhemmet
En beteckning för det svenska bostadsbyggandet omkring 1950 med sociala samband och genomtänkt standard.

Gotik
Denna stilinriktning från 1300-talet kännetecknas av spetsbågar.

Gustaviansk stil
En stilinriktning från slutet av 1700-talet med de klassiska idealen som förebild.

Hyresgäst

Den som har fått en lokal eller hyreslägenhet upplåten åt sig kallas i hyreslagen hyresgäst. Hyresgästen är part i hyresavtalet. Om parten som är hyresgäst.. Läs mer om hyresgäster och dess rättigheter och skyldigheter.

Hyresvärd
Den som hyr ut en lägenhet eller lokal kallas i hyreslagen för hyresvärd. Läs vår definition av en hyresvärd och vad dem står för.

Fastighet
Definition av en fastighet: ‘Markområde med eventuella tillbehör (byggnader, skog etc) som bildar en självständig rättslig enhet. Kan även innefatta vattenområden och andel i samfällighet. Arean mäts efter dess horisontalprojektion, dvs arean blir inte större bara för att marken lutar eller är kuperad’. Läs mer om olika typer av fastigheter.

Fastighetsbestånd
Det finns ett antal snarlika begrepp som beskriver samma typ av företeelse. Läs mer om fastighetsbestånd.

Fastighetsbok
Fastighetsboken används inte längre utan är ersatt med fastighetsdatasystemet sedan ett antal år tillbaka.Var tidigare en offentlig förteckning hos inskrivningsmyndigheten, där det samlades uppgifter om fastigheters ägarförhållanden. Exempel på detta är t. ex inteckningar, lagfarter, servitut och andra rättigheter eller skyldigheter som följer med en fastighet.

Fastighets- och ekonomijobb
Att hitta jobb inom fastighetsbranschen är inte svårt. Det finns gott om sidor som erbjuder ekonomijobb för tillfället, men även för dig som vill hitta fastighetsjobb så finns det mycket att välja på. Fler jobb finns hos diverse svenska bemanningsföretag.

Fastighetsrådgivning
Läs dig vad rådgivning om fastigheter innebär, vad som ingår, vilken typ av rådgivning som finns och vilja krav du bör ställa på din fastighetsrådgivare. Läs mer om fastighetsrådgivning.

Fastighetsslag
När man talar om fastighetsslag syftar man på olika typer av fastigheter. Kommersiella fastigheter är normalt byggda för olika ändamål. Det kan vara allt mellan kontorslokal, industrilokal, butikslokal, festlokal eller restauranglokal.

LEED – internationell miljöcertifiering
LEED är en förkortning av ”Leadership in Energy and Environmental Design” och bygger på en mängd krav om miljö och resurseffektivare val vid byggen av alla former av fastigheter.  Läs mer om LEED Gold är den högsta certifieringsformen.

Lokaluthyrare
En mäklarfirma eller fastighetsförvaltare som hyr ut lokaler.

Pålning
Grundförstärkning av en lokal som utförs med pålar av trä eller betong eller järnbalkar som drivs ner i jorden.

Q-märkning
Att förse kulturhistoriskt intressanta byggnader i kommunens detaljplaner med särskilda bevarandebestämmelser.

Sfärisk byggnad
En sfär är ytan på en klotformad kropp där alla punkter på en sfär befinner sig på samma avstånd till sfärens centrum. Ett exempel på en klassisk sfärisk byggnad är globen.

Har vi glömt några fastighetstermer?
Ifall du undrar över något ord som inte finns med i vår ordlista över fastighetsbegrepp så maila oss gärna på info at lokaler dot nu eller använd formuläret här nedan. Varje vecka lottar vi ut 10 trisslotter till de bästa tillägget.

En sida av Corporate Classifieds AB