Fukt- och mögelskador

I mina besiktningsprotokoll har 90 % av alla riskbedömningar med fukt att göra”, säger Per Ahlqvist som är fastighetsbesiktningsman med över 20 års erfarenhet. Det första du skall ordna inför köp av en ny fastighet är alltså en mögelbesiktning. Detta ingår nämligen inte i >>överlåtelsebesiktning.

Fukt och mögel – en otrevlig men ytterst vanlig gäst

Visste du att mer än 80 % av alla skador på fastigheter är orsakade av fukt? Till de särskilt utsatta fastigheterna hör de som har betongplatta eller krypgrund.

Inte de gamla fastigheterna som har mest fuktproblem

Enligt flera undersökningar så är det inte de äldre fastigheterna som är värst drabbade. De fastigheter som är byggda på 1960-talet och senare är oftast i riskzonen. Liknande siffror finns även bland hus. Samtida statistik visar nämligen att över hälften av alla hus byggda mellan 1960-1990 talet har en fuktskadad grund.
95 % av alla mögelskador är dolda i konstruktionen. Anledningar kan vara att fuktisoleringen och materialen inte kan hålla speciellt källaren torr. Se särskilt upp för alla typer av plastmattor eftersom golvet måste kunna andas.

Syntom vid fuktskador

Vi kan drabbas av varierade symtom ifall det förekommer fukt eller mögel i ett hus eller fastighet.

Det kan röra sig om yrsel, klåda, hosta, huvudvärk, trötthet, torr hud, eksem, utslag, illamående, förkylningar, allergier eller astma. En statlig allergiutredning i mitten av 90-talet konstaterade att
närmare 1/3 av alla svenskar har allergisymtom som man misstänker beror på inomhusmiljön.

Varningstecken vid fuktskador

-Luktar fastigheten eller huset konstigt?

De flesta mögelangrepp drabbar dolda utrymmen och unken sommarstrugelukt är ett säkert varningstecken. Andra kan tycka att det luktar potatis. Men en mögel- eller fuktskadad fastighet behöver inte lukta konstigt. En undersökning visar att bara 25 % av all mögel luktar.

-Är fastigheten belägen högt ovan mark?

Det är i så fall bra i många avseende. Men är fastigheten istället lågt placerad eller belägen i en backe så kan det finnas problem med fukt.

-Mycket fläckar eller sprickor?

Fläckar, sprickor eller kalkutfällningar på fasaden, grunden eller i källaren kan tyda på fukt. Samlas vatten nära grunden vid regn så kan det ge fuktskador. Inspektera området runt fastigheten och kontrollera också om stuprören leder till en dagvattenbrunn. Se i så fall efter så att brunnen är fungerande.

-Nyligen rensade friskluftsventiler?

Alla rum bör ha friskluftsventiler som ska rensas regelbundet. Känn efter så att det är vinddrag, så att ventilationen faktiskt fungerar. Imma på fönster och speglar kan vara ett tecken på att huset är för tätt.

-Läckande rör?

Se efter så att det inte finns kopplingar eller rör som läcker, en vanlig källa till fuktskador.

-Växter nära fastigheten?

Är växter planterade närmare än en halvmeter från fastigheten? Då ökar risken för fuktskador radikalt eftersom växterna drar åt sig fukt.

Mögelhundar – våra fyrbenta vänner med grymt luktsinne

Vi har ett antal företag som använder mögelhundar med i våra listningar. En mögelhund kan ofta hjälpa dig att lokalisera fukt och mögel i en fastighet, hus eller lägenhet. Dem är specialister för större utrymmen där det är väldigt tidskrävande att genomsöka hela golvytan.

Hunden markerar där den starkaste lukten av mögel och bakterier finns. Men det är faktiskt omöjligt att konstatera exakt vilket material som mögelhunden reagerar på. Därför bör alltid även en traditionell provtagning för mögel göras.

Att tänka på när du får besök av en besiktningsman

-Beställ en okulär besiktning där besiktningsmannen går runt och tittar och känner på fastigheten.
Han letar framför allt efter fuktskador, konstiga fläckar och sprickbildningar. Han bör också vara så kunnig att han kan bedömma om det luktar mögel.

-Fråga alltid om anledningen till att det finns mörka fläckar i fastigheten, det kvittar var du ser dem. Ofta kan säljaren inte upplysa om varför det exempelvis finns en fläck på ett innertak, eller så kanske du tror att dem ljuger?

Kanske kan dem inte förklara pga att dem ej tagit reda på fakta. Kräv att dem tar reda på varför det finns mörka fläckar på innertaket. Är du misstänksam kan du alltid ringa en tidigare ägare eller kräva att säljaren gör det.

-Ifall du ser större samligare med gråsuggor, silverfiskar, tusenfotingar eller väldigt mycket myror i fastigheten så är det stor sannolikhet att det finns fukt eller mögel i fastigheten.

-Finns det egen brunn så bör vattnet analyseras och en radonmätning bör utföras.

-En perfekt iordningställd källare bör utgöra en varningssignal. Är den nyrenoverad eftersom man har haft problem med fukt & mögel? Det är i så fall ett vanligt problem, eftersom många källare har just fukt- eller mögelproblem.

-Det är inte alls bra om det finns rikligt med växter planterade nära fastigheten. De drar åt sig fukt och det är inte ovanligt att hela väggar blir fuktskadade. Har du växter på spaljé kan de även användas av möss eller råttor som kan klättra upp på dessa och ta sig in i fastigheten.

-Är fönster vidöppna och luktar det bakat bröd vid fastighetsvisningen? Det kan vara olika sätt för säljaren att försöka få bort fukt- och mögeldofter.

-När det gäller marken är det några saker som du bör vara extra uppmärksam på. Lutar marken mot byggnaden så bör du se upp eftersom vatten lätt kan samlas där. Marken skall inte vara i samma höjd som fasadmaterialet eftersom det då med stor sannolikhet blir fuktigt. Det bör istället finnas en sockel över marken. Om fasaden är lägre än golvnivån kan det finnas problem med fukt.

PUFF:
Har du fukt eller mögelskador i ett hus så kan du få bidrag från >>småhusskadenämnen.se. Det krävs då att huset är yngre än 25 år och byggt före 1989.

>Glöm inte<
Kom ihåg att en lekman har alltid svårt att bilda sig en riktig uppfattning om ett hus. Kanske ser den fastighet du tittat på ut att behöva en stor renovering när så inte är fallet. Lokalen kan vara i klart bättre skick än det ser ut med blotta ögat för dig som är lekman. Eller precis tvärtom.

Det finns inte en fastighet som är lik en annan. Det är därför nästintill omöjligt att ge generella råd när det gäller >>fastighetsbesiktning. Något som är rätt i en fastighet kan vara fel i en annan. Alla lokaler är byggda på olika sätt. Därför blir det också lätt missuppfattningar när sk. experter ger sina vänner goda råd. Anlita därför alltid en erfaren fackman när du ska göra en fastighetsbesiktning.

En sida av Corporate Classifieds AB