Lokaler i Kalmar: Nybyggnader & prisläge

Allt fler företag har under de senaste åren valt att etablera sig i Kalmar och antalet uppgår nu till cirka 6000 framförallt inom handel, tillverknings- och tjänstesektorn. Av dessa är majoriteten små eller medelstora.

Men enligt NAI Svefa Analys Nr1/2010 finns det även ett antal större företag med huvudkontor i staden, till exempel KLS Ugglarps, Norden Machinery och Trelleborg Rubore.

Populära områden att hyra lokal i Kalmar

Kalmarsundsparken, Gamla Stan, Malmen, Getingen, Ängö och Kvarnholmen.

Kalmars främsta fastighetsägare

Kommersiella hyresfastigheter
De största ägarna av kommersiella hyresfastigheter i Kalmar är Alecta, AXA och CA Fastigheter. Även IKEA tillhör de stora ägarna. När man skulle etablera sig här skapades till och med ett nytt handelscentrum med fokus på heminredning, Hansa City, intill E22.

Industri- & lagerfastigheter i Kalmar

Kalmars hamn är en viktig del av Kalmar med tanke på sitt fördelaktiga läge för logistik. Andra attraktiva områden för industrier i Kalmar är Gamla industriområdet och Berga industriområde som båda ligger nära E22.

Den största ägaren av industri- och lagerlokaler i Kalmar är det kommunala fastighetsbolaget KIFAB som äger ungefär 140 000 kvadratmeter uthyrbar area. Av dessa är cirka 42 000 kvadratmeter industrilokaler.

Industrin som bransch sett har haft det tungt ett par år. Under 2000-talets första decennium har stora företag som Flextronics, Cloetta och Bombardier flyttat från Kalmar vilket av naturliga skäl haft negativ inverkan på branschen.

Specialfastigheter i Kalmar

Utöver Kalmar kommun och landstinget är även Akademiska Hus och Dagon ägare av specialfastigheter i Kalmar.

Prisläget för lokaler i Kalmar

För en kontorslokal med A-läge i Kalmar får man betala 800-1 200 kr/kvm/år. För en butikslokal med motsvarande läge får man betala 1 200-2 200 kr/kvm/år och en industrilokal med A-läge 450-650 kr/kvm/år (NAI Svefa Analys nr1/2010).

Planerade byggprojekt och nybyggnationeri Kalmar

I Handelsområdet Hansa City har byggandet av Kalmars nya fotbolls- och evenemangsarena inletts. När den står färdig 2011 kommer den att ha plats för 11 800 sittande åskådare under tak. I samma område planeras ytterligare expansion i form av en ny galleria.

Norr om Kalmar ligger Snurrom där det Kalmarbaserade fastighetsbolaget CA Fastigheter har förvärvat konkursade Fanerduns fastigheter som omfattar 150 000 kvadratmeter mark med byggnader. I dagsläget är det oklart vad som skall hända med fastigheten men utvärdering för bostads- såväl som kommersiella ändamål kommer att påbörjas.

Hyra lokal i Kalmar

På väg att hyra lokal i Kalmar? På Lokaler.nu kan du söka direkt bland ett stort antal butikslokaler i Kalmar, ett stort utbud av lediga kontorslokaler i Kalmar, kontorshotell eller industrilokaler i Kalmar.

En sida av Corporate Classifieds AB