Lokaler i Helsingborg: Prisläge & planerade projekt

Ur strategisk synpunkt ligger Helsingborg mycket väl beläget vid Öresund. Här möts två europavägar, E4 och E6, vilket gör att staden är mycket lämplig att etablera sig i, framförallt ur logistiksynpunkt.
De dominerande branscherna i Helsingborg är logistik, IT, livsmedel samt läkemedel enligt NAI Svefa Analys Nr1/2010.

En stor del av stadens butikslokaler är lokaliserade i centrala Helsingborg, där man återfinner ca 500 butiker, och strax norr om staden finns shoppingcentret Väla med ett 100-tal butiker.

Populära områden att hyra lokal i Helsingborg

Tågaborg, Dalhem, Drottninghög, Rosengården, Västergård, Eskildsminne, Elineberg, Söder och Slottshöjden.

Helsingborgs främsta fastighetsägare

Kommersiella hyresfastigheter
Norrporten, Diligentia, Briggen (Castellum), Wihlborgs, IVG Immobilien och Alecta är de främsta aktörerna inom kommersiella hyresfastigheter i Helsingborg. Diligentia äger tillsammans med Ikea även Väla Centrum strax utanför staden.

Industri- & lagerfastigheter i Helsingborg

Inom lager- och industrilokaler återfinns stora aktörer såsom Kungsleden, Briggen (Castellum), Industry Park of Sweden (Kemira Oy), Wihlborgs och Brinova. Den stora och moderna hamnen i kombination med närheten till stora trafikleder gör att Helsingborg lämpar sig mycket väl för stora logistikanläggningar.

Specialfastigheter i Helsingborg
De största ägarna inom specialfastigheter är Wihlborgs, Vita Falken, ett utbildningsföretag samt Helsingborgs kommun och landstinget.

Prisläget i Helsingborg: Vad kostar lokaler att hyra?
För kontor att hyra med A-läge i Helsingborg får man betala 1 250-1 800 kr/kvm/år. För en butikslokal med motsvarande läge får man betala 2 500-4 000 kr/kvm/år och en industrilokal med A-läge 450-650 kr/kvm/år (NAI Svefa Analys nr1/2010).

Planerade projekt i Helsingborg
Mycket kommer att händ i Helsingborg under de kommande åren. Planer finns på en utveckling av Helsingborgs södra stadsdelar, ett område som omfattar ungefär 100 hektar och där bostäder och studie- och arbetstillfällen för mellan 13 000-15 000 personer kommer att skapas. Projektkostnaden beräknas till 2,3 miljarder och kommer att delfinansieras av kommunens försäljning av marken.

Väla Centrum som är Sveriges fjärde största köpcentrum planerar en ytterligare expansion med cirka 22 000 kvadratmeter vilket troligtvis kommer att sätta än mer press på butikerna i centrala Helsingborg.

Logistik är som tidigare nämnts den största branschen i Helsingborg och ytterligar expansion inom området projekteras i form av ett logistikcenter på ett 60 hektar stort område med en byggnadsyta om 11 000 kvadratmeter beläget i den strategiska korsningen mellan E4 och E6.

Planer för utveckling av centrala Helsingborg finns även. Ett förslag för utveckling av området kring den gamla ångfärjestationen kallat ”Saltkristallerna” som innefattar butiker, restauranger, bostäder och kontor har tagits fram och tanken är att området skall bli öppet och tillgängligt för allmänheten.

Hyra lokal i Helsingborg?
Sök direkt bland 100-tals butikslokaler i Helsingborg, ett stort utbud av lediga kontorslokaler i Helsingborg, kontorshotell eller industrilokaler i Helsingborg.

En sida av Corporate Classifieds AB