Lokaler i Borås: Nybyggnader & prisläge

Borås är Sveriges trettonde största kommun med ett invånarantal på över 100 000 enligt NAI Svefa Analys Nr1/2010. Borås är kanske mest känt för sin textilindustri som hade sin storhetstid under ett antal årtionden på 1900-talet. Nu har man istället för att producera textil och kläder inriktat sig på design, utveckling och handel med densamma. Många företag i branschen har sitt huvudkontor i Borås, bland andra Hemtex och Ginan Tricot. Borås har utvecklats till Nordens postordercentrum som en följd av det textila arvet med företag som Cellbes, Haléns och H & M Rowells.

Tack vare sitt strategiska läge i korsningen mellan fyra riksvägar och den kompetens inom distribution som finns tack vara postorderindustrin är Borås även ett viktigt centrum för logistik.

Populära områden att hyra lokal i Borås

Parkstaden, Bergdalen, Östermalm, Tranared, Druvfors, Göta och Norrmalm.

Borås främsta fastighetsägare

Kommersiella hyresfastigheter
Bland ägarna av kommersiella hyresfastigheter i Borås återfinns CA Fastigheter, Harry Sjögren (Castellumkoncernen), Klövern, AxFast, Cernera Fastigheter, Diligentia, Pandox och Projektpartner.

Industri- & lagerfastigheter i Borås

Stora ägare av industri- och lagerfastigheter i Borås är Kanico, Klövern, Kungsleden, Nordic Real Estate Partners och Redcats som ägs av franska La Redoute.

Industriområdet Viared med tyngdpunkt på logistik och lager utgör A-läge med sin närhet till riksväg 40.

Specialfastigheter i Borås

Den största ägaren av specialfastigheter i Borås är Borås kommun. Andra stora ägare är Akademisk Hus, Hyresbostäder i Sverige, Kungsleden och Landstinget.

Prisläget för lokaler i Borås
För kontorslokaler med A-läge i Borås är normalt mellan 800-1 300 kr/kvm/år. För en butikslokal med motsvarande läge får man betala 1 500-2 500 kr/kvm/år och en industrilokal med A-läge 375-600 kr/kvm/år (NAI Svefa Analys nr1/2010).

Planerade byggprojekt och nybyggnationer i Borås
I centrala Borås sker det inga större förändringar vad gäller kommersiella fastigheter. Däremot har Textilhögskolan vuxit ur sina befintliga lokaler och olika förslag på lösningar där Textilhögskolan flyttas närmare övriga högskolans lokaler diskuteras. Ett av förslagen är att flytta Textilhögskolan till Simonsland, norr om övriga högskolan där även ”Market Place Borås” planeras. Detta är en framtida affärsarena med inriktning på textil och design. Här planeras ytor för handel och kontor.

Sedan ett antal år har diskussioner förts kring byggandet av en skyskrapa i Borås centrum. I dagsläget finns ett förslag på en 90 meter hög skyskrapa med 30 våningsplan för bostäder.

Hyra lokal i Borås?
Sök direkt bland 100-tals butikslokaler i Eskilstuna, ett stort utbud av lediga kontorslokaler i Eskilstuna, kontorshotell eller industrilokaler i Eskilstuna.

En sida av Corporate Classifieds AB