Vasakronan

Sanningen om Vasakronan

Ett av landets största fastighetsföretag som ägs i lika delar av AP-fonderna (Första, Andra, Tredje och Fjärde fonden) En integration som gjordes i juli 2008 mellan AP Fastigheter och Vasakronan.

Var är Vasakronan stora?

Vasakronan är endast inriktade på Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Det mest gedigna fastighetsbeståndet finns i Stockholm, som så många andra fastighetsbolag.

Vilken typ av fastigheter har Vasakronan?

Det är finns huvudsakligen kontorslokaler som uthyres, men även butikslokaler som byggs ut, ägs och förvaltas av Vasakronan.

Vad är Vasakronans vision?

På Vasakronans hemsida står att dem vill vara landets ledande fastighetsföretag som investeringsobjekt, hyresvärd och arbetsgivare. Som investeringsobjekt vill man maximera värdet för aktieägarna, medan Vasakronan som hyresvärd vill vara känd som den mest kompetenta fastighetsägaren. Som arbetsgivare eftersträvas att erbjuda bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Vem är VD på Vasakronan ?

I ledningsgruppen sitter Fredrik Wirdenius som nuvarande VD på Vasakronan.

Vasakronans affärsidé

Attraktiva kontor att hyra med kundanpassade tjänster i de största svenska städerna med nöjda och lojala kunder.

Bakgrund och historia till Vasakronan

Bildades 1993 genom flera fastighetsförvärv av staten som införhandlades till ett värde av 17.2 miljarder kronor. Två år senare såldes en rad fastigheter till >>Akademiska hus.

Vasakronans strategi har varit att renodla fastighetsbeståndet till kommersiella lokaler med fokus på de svenska storstäderna. 2004 förvärvades Kista Science Tower, ett strategiskt inköp som ägs än idag.

Under perioden 1994-2007 har Vasakronan totalt förvärvat fastigheter för över 20 miljarder och sålt kommersiella fastigheter för över 22 miljarder.

Förändringar i fastighetsbeståndet sker dock kontinuerligt.

Intresserad av andra fastighetsbolag?

Läs sanningen om några andra av Sveriges största kommersiella fastighetsbolag, såsom:

-Fabege (inom kort)
-Akademiska Hus (inom kort)
-Översikt (inom kort)

En sida av Corporate Classifieds AB