Norrporten

Sanningen om Norrporten

I grunden ett norrländskt fastighetsbolag som grundades 1994. Norrporten har idag lokaler, kontor och arbetsplatser från Luleå i norr till Hamburg i söder.

Var är Norrporten stora?

Norrporten är framför allt koncentrerade på Sundsvall, Umeå, Köpenhamn och Helsingborg.

Vilken typ av fastigheter har Norrporten?

Norrporten förvaltar totalt 138 fastigheter och lokaler till en sammanlagd yta på 1,1 miljoner m2 och med ett marknadsvärde runt 15 miljarder. Hyra från kontorslokaler står för över 80 % av intäkterna, butikslokaler 10 % och bostäder och övrigt för resterande 10 % av marknadsvärdet.

Har Norrporten någon vision?

Norrporten ambition är att vara ett fastighetsbolag med hög kvalitet som kännetecken. Företaget satsar på att utveckla sitt fastighetsbestånd, huvudsakligen centralt belägna kommersiella lokaler, på orter med långsiktig tillväxt. Dem får gärna vara belägna utmed E4-korridoren.

Den genomgående visionen tycks vara att lokal förankring och goda kundrelationer säger dem vara viktiga pelare i sin affärsidé. Dem är även miljömedvetna och arbetar kontinuerligt för att minska miljöbelastningen.

Vem är VD på Norrporten?

Anders Wiklander är VD på Norrporten sedan några år tillbaka.

Norrportens affärsidé

Aktivt engagemang i den fysiska planeringen av städer dem är engagerade i. Norrporten vill också satsa på att få trygga utomhusmiljöer, vilket kan ske genom bättre belysning och renoverade gångtunnlar.
Norrporten äger fastigheter i Stora i Norrland; Luleå, Umeå, Sundsvall, Gävle och Uppsala. Men har även lite kontor i Helsingborg, Köpenhamn och Småland..

Bakgrund och historia till Norrporten

Sedan 1994 så har företaget varit listat på Stockholmsbörsens O-lista. Med huvudkontor i Sundsvall och lokala kontor runt om i landet har man hela tiden kämpat för lokal förankring.

Med tiden så har fastighetsbeståndet växt och flyttat allt mer söderut, vilket kanske rimmar dåligt med namnet Norrporten. Idag är över 50 % av Norrportens fastighetsbestånd beläget söder om Uppsala.

Kritik mot Norrporten

Positivt om Norrporten

Hellre Norrporten än Länsförsäkringars lokaler, säger högskolestyrelsen i Gävle

Intresserad av andra fastighetsbolag?

Läs sanningen om några andra av Sveriges största kommersiella fastighetsbolag, såsom:

En sida av Corporate Classifieds AB