Lundbergs

Sanningen om Lundbergs

Fastighets AB L E Lundberg är en av de stora privata fastighetsägarna i Sverige. Lundbergs startade i Norrköping år 1944 och har sedan dess växt kraftigt och blivit en av de största inom fastighetsbranschen.

Var är Lundbergs stora?

Lundbergs är framför allt koncentrerade på Bolaget Lundbergs förvaltning är indelad i fyra regioner: Göteborg, Stockholm, Väst och Öst.

Vilken typ av fastigheter har Lundbergs?

Lundbergs fastighetsbestånd består till största delen av centralt belägna bostäder, kontorslokaler och butikslokaler runt om i Sverige.

Har Lundbergs någon vision?

Lundbergs vision och strategi är att utnyttja bolagets långa erfarenhet av fastighetsförvaltning och byggnadsverksamhet för att bedriva en effektiv förvaltning med hög servicenivå till hyresgästerna. Och även att inom projektutveckling- och exploateringsverksamheten sträva efter bästa möjliga drifts- och förädlingsresultat utifrån de enskilda fastigheternas förutsättningar.

Den genomgående visionen tycks vara att med strategiska positioner i flera av Sveriges expansiva kommuner står bolaget väl rustat för en fortsatt god utveckling.

Vem är VD på Lundbergs?

Peter Whass, född 1954 är VD och har funnits på Lundbergs sedan 1989.

Lundbergss affärsidé

Fastighets AB L E Lundbergs affärsidé är att förvalta och utveckla bostads- och kommersiella fastigheter i kommuner med förväntad god tillväxt. Bolagets inriktning är bland annat att genom en jämn fördelning mellan bostäder och lokaler ha en mindre konjunkturkänslig verksamhet.
Lundbergs äger fastigheter i Lundbergs äger fastigheter i Arvika, Eskilstuna, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Katrineholm, Linköping, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Södertälje, Uppsala och Örebro..

Bakgrund och historia till Lundbergs

Lars Erik Lundberg var bara 24 år när han 1944 i lägenheten hemma i Norrköping startade det företag som senare skulle kallas Lundbergs. Verksamheten bestod av byggnadsrörelse och inriktningen blev bostadsbyggnation. Lars Eriks inriktning blev tidigt att sträva efter att behärska hela byggprocessen från mark till färdig produkt, så kallad byggmästerirörelse.
Under de första 60 åren har Lundbergs utvecklats från ett byggföretag till ett investeringsföretag med intressen inom ett flertal olika områden.

Intresserad av andra fastighetsbolag?

Läs sanningen om några andra av Sveriges största kommersiella fastighetsbolag:

En sida av Corporate Classifieds AB