Klövern Fastigheter

Klövern fastigheter

Sanningen om Klövern

Kundnära fastighetsbolag fokuserade på kontorslokaler och industrilokaler.

Var är Klövern stora?

Klövern är framför allt koncentrerade på Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg, Karlstad, Västerås och Örebro.

Vilken typ av fastigheter har Klövern?

Äger huvudsakligen kontor, industri-, lagerlokaler och utbildningslokaler samt butiker att hyra. Klövern har även en del bostäder, restauranglokaler och hotell. Klöverns fastigheter är koncentrerade till Sveriges tio största städer.

Har Klövern någon vision?

‘Klövern har en vision om att skapa morgondagens samhällen’, står det på företagets hemsida. Klöverns motto är ”att var dag underlätta kundens
vardag”.
Den genomgående visionen tycks vara att Klöverns vision är vara engagerad och ha en nära relation till dem som vill hyra lokaler.

Vem är VD på Klövern?

Gustaf Hermelin är VD på Klövern sedan 2002.

Klöverns affärsidé

Klövern äger fastigheter i Örebro, Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Stockholm, Kista, Täby, Nyköping, Västerås och Uppsala.

Bakgrund och historia till Klövern

Klövern ombildades 2003 från att sälja IT-konsulttjänster till att agera som fastighetsbolag. Under 2003 pågick ett intensivt arbete och utformade av en väl fungerande organisation inom både fastighetsskötsel och administration av fastigheter. Idag har Klövern över sitt fastighetsbestånd från c:a 80 stycken till drygt 220 under slutet av 2007. Företaget har idag ungefär 120 medarbetare.

Intresserad av andra fastighetsbolag?

Läs sanningen om några andra av Sveriges största kommersiella fastighetsbolag, såsom:

En sida av Corporate Classifieds AB