GE Real Estate

Sanningen om GE Real Estate

Ett fastighetsbolag för den nordiska marknaden och ingår i den globala koncernen General Electric där de erbjuder lokal expertis med globalt kapital.

Var är GE Real Estate stora?

GE Real Estate är framför allt koncentrerade på Stockholm och Göteborg där de har de flesta fastigheterna i dagsläge. I Växjö utvecklar de stadens största köpcentrum Tegnér Gallerian.

Vilken typ av fastigheter har GE Real Estate?

GE Real Estate satsar mest på bostäder, kontorslokaler, butikslokaler, industrilokaler och lagerlokaler. Av hyresgästerna är över 70 % privata, 25 % statliga och resterade hyresgäster i form av kommuner.

Har GE Real Estate någon vision?

GE Real Estate har funnits i Sverige sedan mitten av 90-talet. De är som en långsiktig aktör med fokus på fastigheter för handel och kontor. GE Real Estate äger och förvaltar kommersiella fastigheter.

Den genomgående visionen är att GE Real Estate i Skandinavien är att förvalta och förädla kommersiella lokaler. Genom att tillföra nya värden till lokalerna försöker man öka nyttan för hyresgästerna.

Framför allt är det genom en aktiv egen förvaltning och en löpande fastighetsutveckling som GE Real Estates lokaler och tomter kan öka i värde.

Vem är VD på GE Real Estate?

Johan Wästlund är sedan september 2010 VD för den nordiska regionen. Svante Sjöqvist är CFO sedan december 2007.

GE Real Estates affärsidé

Aktiv egen fastighetsförvaltning, främst kontor och handelslokaler i Norden.

GE Real Estate äger fastigheter i Borås, Enköping, Eskilstuna, Falun, Gotland, Göteborg, Helsingborg, Kalmar, Köpenhamn, Mariestad, Mölndal, Oslo, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Växjö och Östersund.

Bakgrund och historia till GE Real Estate

GE Real Estate introducerades i Sverige 1995 och har växt långsamt med strategiska förvärv och kontinuerlig utveckling av sina lokaler.

Intresserad av andra fastighetsbolag?

Läs sanningen om några andra av Sveriges största kommersiella fastighetsbolag, såsom:

  • Norrporten
  • Fabege
  • Kungsleden
  • Hufvudstaden
  • Specialfastigheter
  • En sida av Corporate Classifieds AB