Balder Fastigheter

Balder fastigheter

Sanningen om Fastighets AB Balder

Balder är ett fastighetsbolag som är noterat på Stockholmsbörsen. Företagets huvudsakliga inriktning är kommersiella lokaler.

Var är Balder stora?

Balder är framför allt koncentrerade på landets största städer; Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vilken typ av fastigheter har Balder?

Balder är fokuserade på förvärv, utveckling och förvaltning av lokaler för kommersiellt bruk, framför allt industri-, lager-, kontorslokaler och köpcentra. Den geografiska spridningen för fastighetsbeståndet är starkt fokuserat på Göteborg, Malmö och Stockholm.

Har Balder någon vision?

Skapar värden i sina fastigheter genom att vara en aktiv partner och genom att utveckla lokalerna på ett attraktivt sätt.

Vem är VD på Balder?

Erik Selin är VD på Balder sedan år 2005.

Balders affärsidé

Balders verksamhet är väldigt inriktad på kommersiella fastigheter i Göteborg, Trollhättan, Borås, Malmö och Stockholm (Nacka, Bromma, Solna och Vällingby). Företagets fastighetsbestånd ägs, drivs, förvaltas och utvecklas helt i egen regi.

Bakgrund och historia till Balder

Fastighets AB Balder, som fastighetsbolaget egentligen heter, bildades 2005 ur det börsnoterade Enlight AB.

Till en början ägde man 32 fastigheter, men under året så köptes ytterliggare 21 kommersiella fastigheter.

Under 2006 så åternoterades bolaget på O-listan. Baldner byggde vidare upp sitt huvudkontor i Göteborg, samt regionkontor i Malmö och Stockholm under året. Fastighets AB Balder köper fastigheter för flera miljarder under året och fastighetsbeståndet uppgår till totalt 128 fastigheter vid årets slut.

Under 2007 så renodlas beståndet genom utförsäljning av samtliga industrilokaler och lagerlokaler till
Corem Property Group AB.

I inledningen av 2008 tog Balder över 5 kommersiella lokaler med en total yta för uthyrning på 18 000 kvm.

Intresserad av andra fastighetsbolag?

Läs sanningen om några andra av Sveriges största kommersiella fastighetsbolag, såsom:

En sida av Corporate Classifieds AB