Akademiska Hus

Sanningen om Akademiska hus

Sanningen är att Akademiska hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag och ägs till 100 procent av svenska staten. Deras verksamhet går ut på att projektera, bygga, äga och förvalta lokaler och fastigheter. Akademiska hus viktigaste kundgrupp är universitet och högskolor, men i deras lediga lokaler kan du även stöta på forskningscentrum och vanliga företag.

Var är Akademiska hus stora?

Akademiska hus kommersiella fastigheter är belägna på 33 orter över hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Vilken typ av fastigheter har AP Fastigheter?

Företaget är framför allt fokuserat på kontorsuthyrning, bibliotek, lokaler för undervisning, laboratorielokaler och idrottsanläggningar. Som du nog listat ut så är svenska universitet och högskolor Akademiska Hus största kunder.

Akademiska hus fastighetsbestånd har en stor variation, allt från klassiska byggnader till väldigt moderna lokaler.

Har Akademiska hus någon vision?

”Akademiska Hus ska vara Sveriges ledande fastighetsbolag på kreativa och ändamålsenliga miljöer för högre utbildning och forskning”, vilket återges på Akademiska Hus webbplats.

Vem är VD på Akademiska hus?

Thomas Norell heter mannen som är VD och styr det dagliga arbetet på Akademiska hus från Göteborg.

Akademiska hus affärsidé

  • Skapa uppmärksammade kreativa miljöer för dess lokalhyresgäster.
  • Fokus på ständiga förbättringar.
  • Erbjuda en framsynt och flexibel fastighetsförvaltning med hög servicegrad.
  • Erbjuda kostnadseffektiva lösningarna.

Bakgrund och historia till Akademiska hus

Akademiska Hus versamhet startade 1993 i samband med att Byggnadsstyrelsen bolagiserades.

Samtidigt som lokalförsörjningsmonopolet upphörde kunde myndigheter och verk hyra lokal var dem ville och var inte tvingade att gå via Byggnadsstyrelsen som tidigare.

De senaste 10 åren har Akademiska Hus kännetecknats av kraftig expansion till följd av fler väljer att studera.

Kritik mot Akademiska hus

  • Dålig luft i studenternas lokaler.
  • Hur fördelas Akademiska Hus vinst?.

Intresserad av andra fastighetsbolag?

Läs sanningen om några andra av Sveriges största kommersiella fastighetsbolag, såsom:

En sida av Corporate Classifieds AB