Hyresnivåer i Stockholm City

Uppmärksammade trender under Q3 
i Stockholm City – Se hyresnivåer i alla städer här

Stockholm fortsätter att toppa listan över Sveriges högsta hyror för kontorslokaler, lager och butiker. Lokaler.nu och Hyresdata har noterat att hyresnivåerna skiljer sig markant mellan olika innerstadsområden och genom observationer och intervjuer sammanfattas hyresnivåerna i Stockholm city från det gångna Q3.

I Stockholm klassas Stockholm Central Business District (CBD) som AA-läge. Stockholm CBD brukar innefatta området mellan Kungsgatan, Stureplan, Stockholm Ström och Centralstationen. Enligt Hyresdatas mätningar så stiger hyresnivån som mest i detta område av Stockholm. Det beror till stor del på att det finns ytterst få lediga lokaler i CBD, vilket driver priserna uppåt. Tidigare prognoser för 2014 från bland annat NAI Svefa ligger i linje med dessa iakttagelser.

AA-läge-A-läge-Stockholm

”Vi på hyresdata märker av ett stort tryck på kontor med AA-lägen och A-lägen och efterfrågan är större än utbudet. Samtidigt kan man se tendenser till motstånd för de nya höga hyresnivåerna. Detta påvisas genom att företag som sökt lokaler via oss tidigare, i centrala lägen, nu utökar sin sökning hos oss till  att även innefatta områden utanför stan. Solna är mycket hett” säger Victor Kjellander, VD på Hyresdata.

Observationer från Hyresdata visar på att företag vågar omförhandla sina kontrakt i en större utsträckning än tidigare. Efter en period med lägre ruljans så väntas en flyttvåg den kommande perioden, både innanför tullarna men även ut mot kranskommuner. Att företag vågar omförhandla sina kontrakt har en mängd olika förklaringar, men en vanligt förekommande anledning är att rädslan efter finanskrisen har lagt sig vilket gör att fler och fler vågar se sig om efter nya möjligheter. Andra anledningar att företag är mer benägna att förflytta sig har varit att det finns en ökad efterfrågan på moderna och ofta mer miljövänliga  lokaler, vilket är svårt att hitta i centrala Stockholm. Även den begränsade tillgängligheten med bil har i vissa fall varit bidragande till en ev flytt.

Följande är goda indikationer på hyresnivån för kontor i Stockholm, hyresnivån för butiker i Stockholm samt hyresnivån för industrilokaler i Stockholm. Siffrorna avser kallhyra exkl fastighetsskatt och är enbart att betrakta som indikationer.

Hyresnivåer 2014, Q3

AA-Läge A-Läge B-Läge C-Läge
Lägst Högst Lägst Högst Lägst Högst Lägst Högst
Kontor 3400 5300 2100 4350 1400 3100 1000 2600
Butiker 2000 17000 1600 9000 1100 4400 800 2200
Industri 700 1500 600 1200 500 800 400 750

 

En sida av Corporate Classifieds AB