Nedräkning inför flytten

En månad innan flytten

∙ Planera så att posten och eventuellt dagstidningar eftersänds till den nya adressen, kontakta Adressändring. Meddela även banker, försäkringsbolag, skattemyndigheterna och posten att din firma bytt adress.
∙ Kontrollera priserna för kontorsflytt hos diverse flyttfirmor.
∙ Arrangera så elmätare läses av och så att ditt elbolag stänger av tjänsten dagen efter flytten.
∙ Säkerställ så att alla telefontjänster avslutas på avflyttningsdagen.
∙ Börja skicka ut den nya adressen till de viktigaste kontakterna

En vecka innan flytten

∙ Konfirmera datum och tid med flyttfirman.
∙ Börja packa ner allting som inte är nödvändiga i de dagliga rutinerna.
∙ Packa ner böcker i halva kartonger, med en maxvikt på 20 kg, om du sköter denna del av flytten själv.
∙ Ifall det finns vindsutrymmen, källare, garage eller någon typ av förråd. Gå då igenom dessa och sortera.
∙ Se till så att alla sluträkningar blir betalda.

Sista dagen innan flytten

∙ Säkerställ så att alla nödvändiga kontorsprylar är packade på ett och samma ställe.
∙ Stoppa alla värdefulla saker och dokument på ett säkert ställa. Överväg att transportera dem själv.
∙ Försäkra dig om att alla mätare har lästa av och att alla tjänster har frånkopplats.
∙ Gå igenom alla rum så att ingenting glöms kvar i den gamla lokalen.

Föregående

En sida av Corporate Classifieds AB