Innan signering av hyreskontraktet

Hyreskontraktet är en legalt bindande handling mellan Dig, hyresgästen, och hyresvärden. Det sätter ut villkoren i ert kontrakt. Du ska alltid se till att skaffa och signera ett hyresavtal, även om du hyr av en vän. På de sättet så undviker du framtida problem och kan alltid vara säker på vem som är ansvarig för olika handlingar redan från början.

Gå direkt till de områden som intresserar Dig:

Viktiga delar i hyreskontraktet

Nedan följer en rad exempel på viktiga delar av ett hyreskontrakt och saker som du bör uppmärksamma innan eventuell påskrift.

Hyresvärd: Kontrollera så det är samma hyresvärd som Du haft kontakt med!
Hyresgäst: Står ditt eget namn och företag här? Om inte så är något förmodligen fel!
Fastighetsbeteckning: Kontrollera så att det är rätt fastighetsbeteckning genom att titta i fastigheten, ofta placerat i trapphuset vid ingången.
Lokalens skick och användning: Ex: Kontor. Notera att hyresrätten förverkas om lokalen används till andra ändamål. Att använda en lokal som signerats som kontor till restaurang istället vore
Kontraktstid: 3 år är standard för lokaler. Ju längre kontraktstid desto lägre pris/månad normalt.
Är hyran indexreglerad? Många lokaler har indexreglerad hyra under avtalsperioden. Detta innebär att hyran justeras beroende på prisstegringen i samhället.
Inredning: Hyrs lokalen ut med någon form av inredning?
Vad ingår i hyran och vad ingår inte hyran? Detta är en viktig fråga som måste regleras i hyresavtalet.
Hur lång uppsägningstid? Normal uppsägningstid för lokaler är 9 månader.

OBS: Givetvis bör du kontakta en jurist som är specialiserad på fastigheter innan du skriver på ett hyreskontrakt ifall du känner dig det minsta osäker.

Hyresgästens rättigheter och skyldigheter

Alla hyreskontrakt skiljer sig åt, men nedan följer de mest grundläggande rättigheterna som bör inkluderas i ditt kontrakt. Ifall något saknas, hänvisa till Lokaler.nu eller kontakta din hyresvärd.

Hyresgästen är ansvarig för att
* Betala hyran i tid. Läs mer om >>vad som kan hända vid för sen betalning av hyran.
* Reparera skador skapade av dig eller andra på arbetsplatsen.
* Betala räkningar för lokalen, såsom el, gas och vatten.
* Behålla fastigheten säker genom att ställa alarm vid hemgång, låsa dörrar etc.
* Hålla fastigheten ren och städad.
* Återlämna lokalen i samma skick som när den hyrdes ut till dig.
* Försäkra dina personliga och företagets inventarier mot skador och inbrott.

Hyresgästen har rättigheter att
∙ Kontinuerligt använda fastigheten som en lokalhyresgäst utan att hyresvärden gör intrång utan att meddela tidigare.

Hyresvärdens rättigheter och skyldigheter

Hyresvärden är ansvarig för att
∙ Reparera och underhålla fastigheten.
∙ Försäkra att lokalen är ren och städad när hyresgästen flyttar in.
∙ Försäkra att fastigheten är säker och att lås och alarm är installerade.
∙ Att lokalens byggnad och strukturen är säker.
∙ Att lokalen är brandsäker.
∙ Måste informera hyresgästen om han behöver besöka fastigheten för att anordna reparation etc.
∙ Ge tillbaka depositionen då hyrestiden är över.

Hyresvärden har rättighet att
∙ Beträda fastigheten ifall han har meddelat i god tid.
∙ Insamla ränta för hyra som inte är betald i tid.

Nästa (Nedräkning inför flytten)
Föregående (Gå igenom inventarier)

En sida av Corporate Classifieds AB